Leuchtvitrinen mit LED

  • Fa.Ruco
  • Euroshop 2005
Material: PLEXIGLAS®